Duurzaam bouwen
Staalbouw = duurzaam
Isoleren = besparen
Renewables
Subsidies
Special: Lighthouse
Special: Blue Planet
Special: ENDIS-kantoor
Duurzaamheidsvisie
Themadownloads
 

Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Informatie over beschikbare subsidies

Financiering van zeer energiezuinig of energieneutraal bouwen blijkt voor veel partijen een groot knelpunt te zijn. Het is logisch dat ze huiverig zijn voor ambitieuze projecten. Innovatieve partijen laten zien dat het anders kan. Het aantal mogelijkheden is zelfs verrassend groot. Agentschap NL zette ze op een rij in het Infoblad financiering energieneutraal bouwen.

Een kort overzicht van een aantal handige financieringsconstructies:

Prestatiecontracten

Utiliteitsgebouwen zijn verantwoordelijk voor circa 16% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. In de kantorenbranche is met prestatiecontracten per jaar een CO2-besparing mogelijk van ongeveer 35% (10 Mton CO2-uitstoot) en een kostenbesparing van 20% (€ 0,8 miljard). Prestatiegericht afspraken maken biedt kansen. Door een prestatiegerichte aanpak werken opdrachtgever en -nemer samen op basis van prestatie-eisen. Hierdoor krijgen extra kwaliteiten juist wel een kans, zoals de mate waarin een project onderhoudsvrij is, energiezuinig is of lage beheerkosten. Lees verder


Groen beleggen en financieren
De Regeling groenprojecten is in het leven geroepen om projecten te stimuleren die een positief effect op het milieu hebben. De overheid stimuleert deze projecten onder meer door de financiering van 'groenprojecten' aantrekkelijk te maken. Doordat de overheid een belastingvoordeel geeft aan 'groene' spaarders en beleggers kan de bank een lening aan een investeerder met een lager rentetarief verstrekken voor een groenproject.

De Regeling groenprojecten is in 2010 geheel vernieuwd. De gewijzigde regeling biedt nieuwe projecten een kans op groene financiering. Deze projecten lopen uiteen van behoud van natuur, bos en landschap, tot duurzame aquacultuur, duurzame energieopwekking, duurzame binnenvaart, ruimtelijke herstructurering van bijvoorbeeld bedrijventerreinen en duurzame utiliteit- en woningbouw. Daarmee is de regeling aangepast op de laatste ontwikkelingen op het gebied van milieutechnologie en de huidige speerpunten van milieubeleid. De systematiek is onveranderd gebleven, zoals de vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders. Lees verder

MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Bent u een ondernemer en zoekt u binnen uw bedrijf altijd naar de beste oplossingen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu? Laat u dan inspireren door de Milieulijst. Op deze lijst van de MIA\Vamil regeling staan zo’n 370 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek.

Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van uw asbesthoudende dak. Ondernemers kunnen 27% van de kosten voor het vervangen van het asbestdak aftrekken van de fiscale winst en een deel van de investeringskosten kunnen vrij worden afgeschreven. Dit kan tot maximaal € 40 per m² netto dakoppervlak. Specifiek komen de kosten voor demontage van de asbesthoudende dakplaten en de aanschaf en montage van nieuwe, asbestvrije dakplaten in aanmerking voor deze subsidie. Het asbesthoudende materiaal dient wel te worden verwijderd en afgevoerd
door een gecertificeerd bedrijf. Lees verder


Energie Investeringsaftrek (EIA)

Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Uw investering biedt dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% ontstaat een netto voordeel van 10,38% van u energie-investering.

Rekenvoorbeeld met betrekking tot verbetering van isolatie van een bestaand bedrijfsgebouw:

Uw fiscale winst 2011 is bijvoorbeeld € 300.000.
De vennootschapsbelasting bedraagt 20% over de eerste € 200.000 en 25% boven dat bedrag.
Bij isolatie van 5000 m² bedrijfshal tegen € 20 per m² bedraagt uw investering € 100.000.
De EIA bedraagt dan 41,5% van € 100.000, dus € 41.500.
Uw fiscale winst wordt nu € 300.000 -/- € 41.500 = € 258.500.
Zonder EIA bedraagt uw vennootschapsbelasting € 65.000 over 2011.
Door gebruik te maken van de EIA betaalt u € 54.625.
Uw fiscale voordeel bedraagt: € 10.735.

Kingspan kan u adviseren en/of begeleiden bij het indienen van uw subsidieaanvragen. Neem contact met ons op voor meer informatie!