Duurzaam bouwen
Staalbouw = duurzaam
Isoleren = besparen
Renewables
Subsidies
Special: Lighthouse
Special: Blue Planet
Special: ENDIS-kantoor
Duurzaamheidsvisie
Themadownloads
 

Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Energie besparen door te isoleren

Wereldleiders discussiëren over de verschillende manieren waarop broeikasgassen zijn te reduceren, teneinde de grote impact van klimaatverandering op onze omgeving, samenleving en economie te verminderen.Veel wetenschappers en beleidsmakers, waaronder die in de Europese Unie, zijn van mening dat het van groot belang is dat de wereldwijde gemiddelde temperaturen niet meer dan 2°C stijgen, in verhouding tot het pré-industriële tijdperk. Overschrijding van deze drempel, kan zeer ernstige gevolgen voor de aarde hebben.

Op 23 april 2009 heeft het Europese Parlement besloten dat alle nieuw te bouwen gebouwen vanaf 1 december 2018 energieneutraal dienen te zijn.

Het welbekende consultancybureau McKinsey & Company heeft een rapport uitgebracht genaamd ‘Pathways to a low-carbon economy’, waarin een broeikasgasverminderings-kostencurve (zie boven) is opgenomen, die op kwantitatieve basis bepaalt welke acties het meest effectief zijn om een emissiereductie op te leveren en wat deze acties gaan kosten.

Treffend in deze kostencurve is de positie van de 'Insulation Improvements'. Feitelijk leveren isolatieverbeteringen dus winst op twee gebieden: op financieel gebied -uiteindelijk levert het meer geld op dan de initiele investering- en op milieugebied -grote reductie CO²-uitstoot-.


Om u verder te informeren over energiebesparing zijn gerelateerde artikelen aan deze pagina toevoegd. Klik hier voor een overzicht innovatieve producten op het gebied van Renewable Energy, zoals bijvoorbeeld het Energipanel en zonnepanelen in combinatie met Kingspan sandwichpanelen.


Downloads

Brochure EPBDStart download
Richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD)Start download
Persbericht EP 'Nieuwbouw vanaf 31-12-2018 energieneutraal'Start download
Wetsvoorstel EP 'Energy Performance of Buildings' (23-04-'09)Meer informatie

SenterNovem 'Nieuwe energieprestatie-eisen utiliteitsbouw bekend'

Start download
Bouwkennis 'Energiebesparing hoog op agenda'Start download
McKinsey rapport 'Pathways to a low-carbon economy'Start download