Brandveiligheid
Schadepreventie
Case Studies
Branden in veestallen
Themadownloads
 

Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Actueel: Branden in veestallen

In juli 2010 is aan de Hogeschool van Hall Larenstein van Wageningen UR, opleiding Diermanagement, richting beleid en communicatie, een afstudeerrapport verschenen van de hand van Madelaine Looije en Michelle Smit. De titel van het rapport luidt: Brand in veestallen, onderzoek naar de omvang, ernst, oorzaken, preventie- en bestrijdingsmogelijkheden van brand in rundvee-, varkens- en pluimveestallen. Opdrachtgevers voor het onderzoek zijn de Dierenbescherming en LTO; het onderzoek is begeleid door R. Hagen (NIFV, lectoraat brandpreventie) en H. Hopster (lectoraat welzijn van dieren).

Het rapport is uiterst kritisch over de brandveiligheid van de huidige veestallen. Eén van de onderwerpen waarop de auteurs hun pijlen richten is de toepassing van brandbare isolatie.

Naar aanleiding van dit rapport is in de bouwwereld en politiek veel commotie ontstaan. Kingspan, leverancier van isolatieproducten waaronder sandwichpanelen met brandbare en onbrandbare isolatiekern, heeft het adviesbureau DGMR verzocht het rapport kritisch te evalueren, in de eerste plaats op de juistheid van de uitspraken over isolatieproducten, daarnaast ook op de overige ingenomen standpunten.

Middels deze pagina houden wij u op de hoogte over het verloop van de nationale discussie door middel van het doorplaatsen van nieuwsberichten en het plaatsen van relevante artikelen en rapporten.

 
Downloads

Beoordeling rapport 'Brand in veestallen' (DGMR)

Start download

Rapport 'Brand in veestallen' (WUR/Diermanagement)Start download

'Repressieve brandweerrisico's bij kunststofisolatie' (i.o./Brandweer)

Start download