Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Envirodek

Diverse stadsbesturen willen groendaken gaan verplichten. Alhoewel men voornamelijk spreekt van de particuliere woningbouw is het opportuun dat spoedig de industriebouw zal volgen. In navolging van de Duitse oosterburen, waar men al decennia lang groene platte daken in de industriebouw toepast, is het wachten op premies of subsidies om de toepasbaarheid op grote schaal te stimuleren.

De toepassing van groene daken op industriële gebouwen is meer dan een esthetische kwestie.
De extra gewichtsbelasting van een waterverzadigd groendak noodzaakt de architect om de constructieve eigenschappen van het platdaksysteem te evalueren en aan te passen. Dit is veelal het geval bij de traditionele samengestelde daken opgebouwd uit een geprofileerde stalen dakplaat, losse isolatie en een dakbedekkingssysteem.

 


Het Kingspan Envirodek is een fabrieksmatig vervaardigd prefab sandwichelement bedoeld voor platte daken van industriële gebouwen met unieke eigenschappen. De constructieve eigenschappen van het platdakpaneel laten vrije overspanningen toe tot 8 meter en voor de standaard overspanningen van 6 meter biedt het element voldoende overcapaciteit om het extra gewicht van een waterverzadigd groendak te dragen.

Het Kingspan X-dek platdakpaneel, dat dient als constructief element in het Kingspan Envirodek concept, kenmerkt zich tevens door een hoge (blijvende) isolatiewaarde, een milieu- en maatschappelijk- verantwoorde ECOsafe PIR hardschuimkern en een ongeëvenaarde plaatsingssnelheid.
Deze nieuwe generatie platdaksystemen maakt het mogelijk om gewelfde daken te ontwerpen in convex-, conwave- en S-vorm. Creatieve vrijheid in optima forma.
In het kader van onze Duurzaamheidsstrategie juichen wij initiatieven toe die aansluiten bij het Cradle to Cradle concept. Intelligente ontwerpen van producten, logistieke processen en gebouwen maken het mogelijk dat economie en ecologie elkaar versterken. Het cliché dat integrale duurzaamheid onbetaalbaar en dus economisch onhaalbaar is gaat nu van tafel. Kingspan Envirodek dient als basis voor diverse (betaalbare) groendakoplossingen.

Als ambassadeur van Modern Methods of Construction is het onze missie om innovatieve paneelsystemen op grote schaal in de markt te zetten. Kingspan stelt zich objectief en onafhankelijk op met betrekking tot de keuze van het groendaksysteem en de fabrikant of leverancier hiervan. Alvorens het Kingspan Envirodek voorgeschreven wordt kunt u onze technische dienst - Kingspan EnviroCare - contacteren voor een correct en deskundig advies (0031-(0)800-PANELEN).


Kenmerken
  • Voorzien van ECOsafe PIR hardschuimkern
  • Draagt bij aan de verbetering van ons klimaat en verbetering van de directe leefomgeving door het creëeren van een biotoop voor diverse organismen
  • Het dak heeft een langere levensduur dan een traditioneel opbouwdak met dakbedekking; de oorspronkelijke dakbedekking wordt  beschermd tegen UV-straling
  • Compensatie CO2-uitstoot/vermindering van emissies
  • Verbetering van geluidsisolatie
  • Kostenbesparing op uw energiekosten
  • Natuurlijke airconditioning; het groendak houdt het gebouw koeler in de zomer en warmer in de winter
  • Uitbreiding van de wateropvang; een groendak kan 50-70% van de waterneerslag in beginsel vasthouden

Downloads

Brochure

Start download

Datablad Start download
Flyer 'Green Roof' Start download

Artikel Bouwkennis 'Groene daken populair onder architecten'

Start download