Renovatie
Casus: Schoolgebouw
Casus: Optopper
Casus: Kantoorgebouw
Casus: Cultuurcentrum
Casus: Graanfabriek
Casus: Dagopvang
Subsidies
Themadownloads
 

Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Home   Renovatie  

Renoveren met duurzame paneelsystemen

Onder invloed van de economische tendens en marktontwikkelingen, zoals duurzaamheid, vindt in de bouwsector een verschuiving plaats van nieuwbouw naar renovatie en herontwikkeling. Bestaande gebouwen worden opgewaardeerd om aan de huidige eisen te voldoen,  herontwikkeld voor een andere gebruikersgroep of zo aangepast dat in de toekomst eenvoudig van bestemming gewisseld kan worden. Wanneer vastgoed op deze manier wordt aangepakt is het belangrijk om daarbij dan ook voor een duurzame, energiebesparende en flexibele gebouwschil te kiezen.


Voordelig

Het opwaarderen van vastgoed door renovatie is in veel gevallen voordeliger dan nieuwbouw. Bovendien zorgen investeringen in energiebesparing en een verbeterd binnenklimaat voor waardestijging van het gebouw en lagere exploitatiekosten. Een fris, nieuw uiterlijk van een gebouw kan ervoor zorgen dat nieuwe huurders worden aangetrokken.


Aantrekkelijk door verlaging energieverbruik

Naast de voordelen van een gebouw dat al aan de bestaande standaarden voldoet kan vanuit economisch oogpunt renovatie ook zeer aantrekkelijk zijn. De wetgeving op het gebied van o.a. energieverbruik wordt steeds strenger. Om ervoor te zorgen dat een gebouw over 10 jaar eveneens te verhuren is, moet men nu al rekening houden met de eisen van de toekomst. Een hoogwaardig geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil speelt daarbij een cruciale rol. Daarnaast worden gebruikers ook steeds kritischer waar het milieuaspecten van een pand betreft. Hierbij zullen niet alleen zaken als energieverbruik een rol spelen, maar bijvoorbeeld ook de milieubelasting van de toegepaste materialen.


Stimuleringsmaatregelen

Momenteel bevordert de overheid renovatieprojecten met een aantal verschillende stimuleringsmaatregelen. Deze maatregelen zijn er onder meer op gericht om het gebruik van duurzame energie te stimuleren of om bijvoorbeeld het verwijderen van asbest aantrekkelijker te maken. Zowel in België als in Nederland zijn verschillende lokale en landelijke initiatieven die tot grote besparingen op de totale renovatiesom kunnen leiden. Hiermee kan de terugverdientijd van een project aanzienlijk worden verkort. Organisaties zoals AgentschapNL en het Vlaams Energieagentschap zijn bij uitstek geschikt om hierover meer informatie te verstrekken, maar ook Kingspan kan u van goed advies voorzien.


Renoveren met bouwsystemen van Kingspan

Al onze producten zijn bij uitstek geschikt voor renovatieprojecten vanwege hun unieke eigenschappen:

Voor de levenscyclusanalyse en flexibiliteit in de afwerking zijn dit enkele van de aspecten die de Kingspan producten uitermate geschikt maken voor herontwikkelingsprojecten. Onze producten worden al jaren gebruikt bij de renovatie van gebouwen, waardoor Kingspan een gedegen kennis heeft opgebouwd binnen een breed scala aan gebouwtypen. Een aantal van deze projecten wordt als aparte casussen uitgelicht:

            

          

Asbestrenovatie en zonnedaken

Kingspan heeft tevens producten in haar assortiment die ontworpen zijn om te functioneren met zware belastingen, waardoor deze uitermate geschikt zijn om onder andere zonnepanelen op te plaatsen. Bij asbestrenovatie van gebouwen speelt vaak mee dat de lokale overheid de eis stelt dat na de renovatie het aanzicht van het gebouw niet wezenlijk veranderd is. Om hieraan tegemoet te komen biedt Kingspan een breed assortiment aan profileringen en kleuren aan, zodat voor ieder project een passende oplossing geboden kan worden.