Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Kinderdorp Bon Repos officieel geopend

Haïti werd op 12 januari 2010 getroffen door een verwoestende aardbeving. Het straatarme land veranderde in puin. Ook het Kinderdorp Bon Repos, dat in 1982 werd opgericht door de Nederlandse Stichting Hart voor Haïti ondervond hevige schade. De inwonende kinderen, die voor hun komst bij het dorp geen kans meer hadden op een menswaardig bestaan, waren plots dakloos. De schade van de heftige aardbeving was enorm. Aanleiding om in actie te komen vonden ook ABB en haar partners waaronder Kinsgpan Duurzame Bouwsystemen.  

Kinderdorp Bon Repos

In 1983 werd voldoende geld bijeengebracht om een begin te maken met de bouw van het kinderdorp. Vier wooneenheden werden toen gebouwd voor de opvang van 56 kinderen, het schoolgebouw voor 250 leerlingen en het centrale verzorgingsgebouw. In 1986 werden er nog eens vier wooneenheden bijgebouwd, waardoor er in totaal 112 kinderen een tehuis konden vinden. Ook werd in ditzelfde jaar een multifunctioneel gebouw gebouwd voor verschillende doeleinden. O.a. voor samenkomsten, bijbelstudies, vergaderingen, schoolbijeenkomsten etc.

De kinderen die hier opgroeien hebben veel geluk. Zij kunnen de dagelijkse misère van het leven in Haïti ontvluchten en krijgen de kans zich te ontplooien. Als ze oud genoeg zijn krijgen ze de mogelijkheid om weer aan het gewone harde leven te wennen. Zij gaan dan buiten het dorp wonen. Gesteund door het feit dat ze werk hebben en goed opgeleid zijn, zullen ze beter bestand zijn tegen de armoede en hun weg weten te vinden.

Herbouw en opening

Wie had dat na de aardbeving durven dromen. Na meer dan een jaar werk zijn de 3 scholen en de kerk in het kinderdop in september 2011 officieel geopend. De nieuwe kleuterschool, basisschool, middelbare school en schitterende kerk zijn allen berekend op een extreme hoge windbelasting van 4 KN/m2 (orkaanklasse) en hebben een hoge veiligheidsfactor. De opening had grote belangstelling. Toeschouwers stonden tot ver buiten de kerk waarin het feest plaatsvond. Er waren vele toespraken en optredens.

Diverse teams van ABB en haar partners zijn vanaf het voorjaar van 2010 afgereisd naar Haïti om daar samen met de lokale bevolking de handen uit de mouwen te steken en het kinderdorp Bon Repos te herbouwen. ABB heeft met veel enthousiasme bijgedragen aan de wederopbouw van de kerk en de scholen en aan het herstellen van de overige gebouwen. ABB hoopt in de toekomst bij de ontwikkeling van het kinderdorp betrokken te blijven en Kingspan Duurzame Bouwsystemen onderschrijft deze betrokkenheid. 

Zie ook: www.abbvoorhaiti.nl en www.hartvoorhaiti.nl.

24/10/2011
 


<< terug