Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Geen restafval meer bij productie Kingspan sandwichpanelen

Kingspan heeft altijd ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en milieu gehad. Recent is het gelukt om weer een belangrijk doel te bereiken. Vanaf 2007 is Kingspan actief bezig geweest om de stroom restafval op onze productiefaciliteit voor sandwichpanelen in Holywell (UK) naar nul terug te brengen. Met gepaste trots kan nu worden vermeld dat dit is gelukt!

HergebruikDe afgelopen jaren zijn binnen Kingspan de nodige investeringen gedaan om deze mijlpaal te behalen. De basis werd gelegd door training van het eigen personeel; het bewustwordingsproces om zuinig en bewust om te gaan met materialen behoort tot het fundament van ieder goed afvalbeleidsplan. Het feit dat duurzaam ondernemen in het Kingspan-DNA verweven zit maakte het proces wel makkelijker.

Er werd veel tijd besteedt aan het scheiden van de verschillende materiaalstromen. Hierdoor is het mogelijk om op een efficiënte manier om te gaan met afval en daarmee afval om te zetten in grondstoffen. Nu gaat er niets meer verloren en worden alle materialen die vroeger naar de afvalverwerking gingen hergebruikt, gecomposteerd, gerecycled of teruggebracht in het productieproces.

Natuurlijk is het niet alleen belangrijk om de materiaalstromen van onze eigen productiefaciliteiten te beheersen, dit is ook op de bouwplaats noodzaak. Kingspan denkt op dit vlak dan ook met haar klanten mee. Het slim toepassen van verpakkingsmateriaal en het stimuleren van scheiden van afvalstromen op de bouwplaats waardoor materiaal kan worden hergebruikt behoren tot de adviezen die klanten van Kingspan krijgen. Daarnaast bied Kingspan haar klanten ook een pallet retour service zodat pallets geen afvalhout worden, maar kunnen worden hergebruikt.

11/07/2011
 


<< terug