Zoeken
 


Producten
 
Downloads
 
Publicaties

      English   Deutsch   Francais 
 


Congres Building Holland: wat is de definitie van marktconformiteit?

Op 27 oktober vond in de RAI te Amsterdam het Building Holland congres plaats met als congresthema: ‘Hoe marktconform is huisvesting?’. Met dit najaarscongres stimuleerde de organisatie van Building Holland ondernemers met lef, visionaire experts en bestuurders in invloedrijke netwerken in de sector om hun visie op de positie van de eindgebruiker te geven. Kingspan Duurzame Bouwsystemen presenteerde haar visie 2020I2DAY waarmee zij tijdens de beurseditie in 2012 de bouw- en de vastgoedsector wil stimuleren om hand in hand innovatieve en duurzame oplossingen aan te dragen voor de maatschappelijke problematiek rondom alle soorten van huisvesting.

Ervaren koplopers en vertegenwoordigers van de Y-generatie debatteerden samen met de deelnemers in de zaal over de belangrijkste stakeholder: de eindgebruiker. Steeds vaker vraagt de eindgebruiker om rendementsberekeningen van hun investeringen, inzicht in de technische innovaties en de flexibele gebruiksmogelijkheden van het object. De markt verandert, de maatschappij verandert, de verdienmodellen veranderen en… de bepalende eindgebruiker verandert. De aanbiedersmarkt is omgeslagen in een vragersmarkt en door allerlei communicatiemiddelen is de eindgebruiker kritisch doch uitstekend geïnformeerd.

Door de turbulentie in de markt is een eenduidige definitie van marktconformiteit niet te formuleren. ‘De’ markt gaat zich opnieuw vormen en zal zich dynamisch gaan gedragen hetgeen een zware tol gaat eisen van beleggers, ontwikkelaars, financieerders, esco’s en energiebedrijven. Ook de bouwtoeleveranciers gaan zich hierin mengen aangezien zij steeds vaker complete gebouwconcepten lanceren met ketenpartners.

Een fusie van belangen lijkt onontbeerlijk. De bouw- en vastgoedsector moeten inzien dat de som der delen groter is dan de optelsom van de individuele componenten. Vastgoed moet toekomstbestendig zijn, adaptief, flexibel, duurzaam, waardevast etc. De bouwsector kan hieraan op substantiële wijze bijdragen doch dat vraagt nieuwe coalities.

De Live Case 2020I2DAY zal tijdens Building Holland 2012 het platform zijn voor die nieuwe coalities. Daar waar het Duurzaamheidspaviljoen van Kingspan Duurzame Bouwsystemen in 2010 inzoomde op kennisdeling omtrent duurzaam bouwen, daar formuleert de Live Case 2020I2DAY een nieuw ambitieniveau namelijk kennisdeling en samenwerking stimuleren om innovatieve oplossingen te genereren voor vraag georiënteerde problemen met een maatschappelijk karakter. De Live Case presenteert best practices van bouwprojecten uit nieuwbouw en renovatie die voldoen aan het ambitieniveau van 2020I2DAY.

Kingspan Duurzame Bouwsystemen start op 1 november met de selectie van projecten voor de Live Case zoals deze wordt georganiseerd van 17 tot en met 19 april 2012 in Amsterdam.

31/10/2011


<< terug